четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "„В крак с времето“ или до колко и как ние, учителите да сме мотивирани за личностно и професионално самоусъвършенстване"


Информация за квалификацията:

Лектория

Дата на провеждане: 28.04.2023 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: v_krak_s_vremeto_12584_ready.ppsx изтегли

Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап