четвъртък 20, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Работа с интерактивна дъска"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 26.01.2017 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Цветелина Милова, учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 14

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап