събота 13, юли 2024г.
Текущи съобщения от раздел "Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Отчитане на група за ЗИ "Магията на числата", учебна 2020/2021 година

Богданова, Анелия изтегли

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Мястото ни в природата" (8 ученици от 1. клас с ръководител Б. Величкова, старши учител - начален етап) през учебната 2022/2023 година

Величкова, Бистра изтегли

Отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

инж. Костова, Елена изтегли

Отчитане на работата на училищината комисия за професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена изтегли

Презентация за отчитане на групата за занимания по интереси "Млад природолюбител" за учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 година

инж. Янчева - Ценкова, Гергана изтегли