сряда 27, септември 2023г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:22.04.2021г.
Кратък текст:

22 април 2021 г. - в Деня на Земята


Съдържание:

По повод Денят на Земята, на 22 април 2021 г. в Основно училище бяха реализирани две тематични инициативи, чрез които възпитаниците на образователната институция да дадат своя принос в неговото отбелязване.

Петокласници от група за занимания по интереси "Млад природолюбител", заедно със своя ръководител - г-жа Е. Костова, старши учител по природни науки, подготвиха и представиха пред свои съученици от прогимназиален етап тематична презентация, с която да напомнят колко важно е да пазим планетата си. Материалът може да намерите в раздел "Учебни ресурси", в секциите по природни науки.

Учениците от училищния ученически съвет, заедно със своя ръководител - г-жа А. Богданова, учител - начален етап, както и с активното участие на директора на училището - г-жа Л. Николова и част от служителите от непедагогическия персонал - г-н А. Лечов и г-н Л. Каменов, засадиха дръвчета - получени като дарение. Ентусиазираните ученици от 3. до 7. клас, участващи в съвета, продължиха с почистване на училищния двор и прилежащите около него пространства. Снимки може да намерите в раздел "Галерия" на училищния сайт, както и на фейсбук страницата на училището, на адрес:

https://www.facebook.com/oybotev

Посланието, към което всички трябва да сме съпричастни ясно гласи, че ако искаме да имаме дом, в който да живеем и да бъдем щастливи - то трябва да полагаме максимални усилия за опазване на околната среда и да бъдем отговорни към своята планета Земя!


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология