сряда 27, септември 2023г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:13.05.2021г.
Кратък текст:

13.05.2021 г. - ученическо самоуправление в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2020/2021 година


Съдържание:

От името на Училищния ученически съвет, чийто председател съм, изказвам благодарността си, както и на останалите му членове, за предоставената ни възможност да погледнем, макар и за един ден, през погледна на своите учители!

Оказва се, че учителската професия далеч не е лека, изисква много усилия, извънреден труд, много знания, търпение, но най-вече - любов и страст!

Благодарим на ръководителя на нашия съвет - г-жа Анелия Богданова, която за поредна учебна година е наш ментор, наставник и наш приятел!

Благодарим на г-жа Лидия Николова - директор на училището ни, както и на всички учители и служители, които спомогнаха за осъществените дейности в този вълнуващ за нас ден! 

На учениците ще кажем - не е лесно да застанеш зад бюрото, с дневник и учебник в ръка, затова нека уважаваме своите преподаватели и да ценим това, което получаваме от тях, защото ден по ден, те ни дават частица от себе си!


Публикувано от:
Филипова, Лидия
Директор в ден на ученическото самоуправление