събота 13, юли 2024г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:05.12.2022г.
Кратък текст:

„Моят безопасен път“ – изложба на детски рисунки


Съдържание:
В изпълнение на плана за дейността на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров за учебната 2022/2023 година, през месец декември 2022 г. се проведе изложба на детски рисунки на тема „Моят безопасен път“.
Организатор на изложбата бе г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап.
В изложбата взеха участие всички ученици, както и учениците от училищния ученичиски съвет.
Снимки са публикувани в раздел "Галерия" на този сайт, както и на фейсбук страницата на училището.

Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап