събота 03, юни 2023г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
1 а В паралелката се обучават 13 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове (допълнителна подготовка) - изобразително изкуство. 9 15.09.2022г.
2 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. 7 15.09.2022г.
3 а В паралелката се обучават 8 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. Във факултативно учебни часове (допълнителна подготовка): приказен свят. 14 05.01.2023г.
4 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. 12 01.02.2023г.
5 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават: избираеми учебни часове (Разширена подготовка) - български език и литература, английски език и история и цивилизации. 16 15.09.2022г.
6 а В паралелката се обучават 18 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература, английски език и история и цивилизации. 8 05.01.2023г.
7 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и история и цивилизации. 11 13.05.2023г.