четвъртък 20, юни 2024г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Български език и литература
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2030г. 12.06.2024г.

Oнлайн платформа БЕРОН

Цветанова, Натиса
31.12.2030г. 20.02.2024г.

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 14.02.2022г.

Интерактивна игра за съставно сказуемо, 7. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 14.02.2022г.

Съставно сказуемо - видео, 7. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Бъдеще време в миналото - образователно видео, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Характеристика на литературен герой, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Минало свършено деятелно причастие - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 08.02.2022г.

"Радини вълнения", "Под игото" - Иван Вазов, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 07.02.2022г.

Видео за притежателните местоимения - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 10.01.2022г.

Причастие. Видове

Николова, Лидия
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Моята родина" - съчинение на ученик от 3. клас

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Обичам те, Родино!" - съчинение на ученичка, 5. клас

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Обичам те, Родино!" - съчинение на ученик от 5. клас 

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Обичам те, Родино!" - съчинение на ученичка от 5. клас

Тотова, Татяна