вторник 26, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Чужд език
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 02.12.2022г.

Презентация за традициите по Коледа, изготвена от ученици от 7. клас

Райнли, Силвия
31.12.2024г. 16.02.2022г.

Describing places - 7. grade

Декова, Величка
31.12.2024г. 14.02.2022г.

Сегашно перфектно време - 7. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 11.02.2022г.

Минало време на глагола - съм . 5. клас.

Декова, Величка
31.12.2024г. 11.02.2022г.

Празници и фестивали - 6. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Gela Bagpipe festival - 6. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Предлози - 5. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Сегашно продължително време - 5. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Сутрешни йога упражнения - 6. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Asking for amd giving directions - 5 grade

Декова, Величка
31.12.2024г. 18.01.2022г.

Плодове и зеленчуци - 3. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 18.01.2022г.

Диви животни - 2. клас

Декова, Величка
31.12.2024г. 13.01.2022г.

Английска азбука

Декова, Величка
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2024г. 02.12.2021г.

Talking about household chores in English - short dialogues

Декова, Величка
31.12.2023г. 30.11.2021г.

Сегашно просто време - 5. клас

Декова, Величка
31.12.2023г. 30.11.2021г.

Сегашно перфектно време - 7. клас

Декова, Величка
31.12.2023г. 30.11.2021г.

The letter O - pronunciation

Декова, Величка
31.12.2023г. 29.11.2021г.

Talking about past events - 6. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 25.11.2021г.

Introduction - 5. клас

Декова, Величка
31.12.2023г. 19.11.2021г.

Лични местоимения - 3. клас

Декова, Величка
31.12.2023г. 19.11.2021г.

FOOD - 4. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 09.11.2021г.

Животните на село - учебен филм, 3. клас 

Декова, Величка
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 01.04.2021г.

Prepositions of movement - 7. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 01.04.2021г.

At the Doctor's - 5. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 31.03.2021г.

The Indefinite Pronouns

Декова, Величка
31.12.2023г. 30.03.2021г.

The weather - 2. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 29.03.2021г.
Doing good for the environment - 7. grade
Декова, Величка
31.12.2023г. 26.03.2021г.

Can and could for polite requests - 5. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 25.03.2021г.

How to create a healthy plate - 6. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 23.03.2021г.

Video about summer

Декова, Величка
31.12.2023г. 23.03.2021г.

At the restaurant - 6. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 22.03.2021г.

What did you do today? - 4. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 22.03.2021г.

Food and drinks vocabulary

Декова, Величка
31.12.2023г. 19.03.2021г.
Indefinite pronouns - 6. grade
Декова, Величка
31.12.2023г. 18.03.2021г.

Are you ready to order (video) - 6 grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 09.02.2021г.
The Past Simple: regular verbs - 5. grade
Декова, Величка
31.12.2023г. 09.02.2021г.

Making an excuse - 6. grade

Декова, Величка
31.12.2023г. 29.01.2021г.

Describing your Hometown - 5. клас

Декова, Величка
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 19.01.2021г.

Упражнения по английски език за 3. клас на платформата Izzi

Декова, Величка
31.12.2023г. 19.01.2021г.

Упражнения по английски език за 2. клас на платформата Izzi

Декова, Величка