сряда 27, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
География и икономика
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 23.10.2022г.

Пазете горите от пожар 

Асенова, Ивалина
31.12.2024г. 13.02.2022г.

Балканите - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Откриване и опознаване на С. Америка - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 30.11.2021г.

Страни в Западна Европа - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 30.11.2021г.

Води на сушата - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 28.11.2021г.

Икономика на Южна Америка - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 28.11.2021г.

Страни в Северна Европа - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 25.11.2021г.

Световен океан - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 23.11.2021г.

Климатични пояси и климатични области - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 21.11.2021г.

Европа. Основни икоонмически дейности- 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 14.11.2021г.

Южна Америка. Природни зони - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 11.11.2021г.

Полезни изкопаеми - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 09.11.2021г.

Население на Европа - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Застаряващото население на Европа - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Водите на Южна Америка - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 21.06.2021г.

"Климатични шампиони" - образователен сайт на Cartoon Netwrok, предлагащ разнообразни ресурси и игри, свързани с екологията и опазването на околната среда

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 09.03.2021г.

Европейски съюз "Единни в многообразието" - плакат

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.02.2021г.

Христофор Колумб открива Америка - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2024г. 17.12.2020г.

"Северна Америка в рационални числа" - бинарен урок по математика и география и икономика - 6. клас

Стоянов, Сашо