вторник 26, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Химия и опазване на околната среда
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 23.10.2022г.

Пазете горите от пожар 

Асенова, Ивалина
31.12.2024г. 20.04.2022г.

Деня на Земята 2022 г. (22 април)

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 12.04.2022г.

Химични елементи и химични съединения - колело на късмета

Асенова, Ивалина
31.12.2024г. 16.02.2022г.

Игри за затвърждаване на знания за халогенните елементи и техните съединения - 7. клас

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 11.02.2022г.

Свойства на кислорода - 6. клас

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Химични знаци - 7. клас

Цветанова, Деница
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Масова част 

инж. Костова, Елена
30.12.2023г. 10.11.2021г.

Натрий - 7 клас

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 21.06.2021г.

Нулев отпадък - България - сайт с идеи, съвети и материали за екологичен и природосъобразен начин на живот - https://www.zerowastebulgaria.org/ 

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 21.06.2021г.

"Климатични шампиони" - образователен сайт на Cartoon Netwrok, предлагащ разнообразни ресурси и игри, свързани с екологията и опазването на околната среда

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 05.05.2021г.

Презентация на група за ЗИ "Млад природолюбител" на тема "Да почистим дома без химикали"

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 14.04.2021г.

Презентация на група за занимания по интереси "Млад природолюбител" (5. клас), изработена за Деня на Земята - 22 април

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 26.02.2021г.

Световен ден на рециклирането - презентация на BG BE ACTIVE 

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 26.02.2021г.

Да пазим Земята чиста! Урок за отпадъците от опаковки

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 21.01.2021г.

Ново съдържание в Дигиталната научна лаборатория за деца Байлаб - 21.01.2021 г.

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия