сряда 27, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Физика и астрономия
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 23.10.2022г.

Пазете горите от пожар 

Асенова, Ивалина
31.12.2024г. 20.04.2022г.

Деня на Земята 2022 г. (22 април)

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 11.04.2022г.

Лупа, фотоапарат, телескоп

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 18.02.2022г.

Праволинейно разпространение на светлината - Физика - 7 клас

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 15.02.2022г.

Пълно вътрешно отражение - 7. клас

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 21.06.2021г.

"Климатични шампиони" - образователен сайт на Cartoon Netwrok, предлагащ разнообразни ресурси и игри, свързани с екологията и опазването на околната среда

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 18.03.2021г.

Лещи

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 16.03.2021г.

Сферични огледала 

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 09.03.2021г.

Плоско огледало

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 21.01.2021г.

Ново съдържание в Дигиталната научна лаборатория за деца Байлаб - 21.01.2021 г.

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия