вторник 26, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Технологии и предприемачество
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 15.02.2022г.

Старите занаяти на Етъра, 5. клас

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 30.11.2021г.

Кокиче от пластмасови бутилки

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Проводници и изолатори - 7. клас

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 12.11.2021г.

Измервателни уреди - 5. клас

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Образователен сайт с материали по учебни предмети

Цветанова, Деница
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 19.06.2021г.

"Кухненските уреди - преди и сега" - презентация на ученик от 6. клас

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 05.05.2021г.

Презентация на група за ЗИ "Млад природолюбител" на тема "Да почистим дома без химикали"

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 03.04.2021г.

5 цветя, които пречистват въздуха у дома

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 02.04.2021г.

Великденска украса - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 26.01.2021г.

Технологии за художествена обработка на материали - 6. клас 

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2024г. 07.05.2020г.

Здравословно хранене - упражнение, 5. клас

Тотова, Татяна