вторник 26, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
“Приказен свят”
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 28.10.2021г.

Народните будители: упражнение за мъници

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 01.10.2021г.

Приказен математически пъзел

Стоянов, Сашо
31.10.2023г. 30.09.2021г.

Дигитален приказен пъзел

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 07.04.2021г.

"Сладкодумници" - 4. клас, учебна 2019/2020 година

Малкетова, Юлия