вторник 26, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Проект "Подкрепа за успех"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 29.06.2022г.

Презентация от междуучилищна дейност за финализиране на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 30.05.2022г.

Презентация от информационна среща "За ползата да съм грамотен", по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Александров, Радослав
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2024г. 21.12.2020г.

Допълнителни ресурси за валчести тела - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 18.12.2020г.

Видео за основни геометрични фигури - 5. клас

Стоянов, Сашо