събота 13, юли 2024г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2030г. 12.06.2024г.

Oнлайн платформа БЕРОН

Цветанова, Натиса
31.12.2030г. 28.03.2024г.

Презентация от среща с родители за споделяне на добър опит "Заедно можем повече" по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, проведена на 28.03.2024 г.

Ицова, Анелия
31.12.2030г. 20.02.2024г.

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система

Стоянов, Сашо
31.12.2030г. 18.12.2023г.

Мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването морбили в страната

Тодорова, Теодора
31.12.2025г. 28.11.2023г.

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.

Асенова, Ивалина
31.12.2025г. 16.11.2023г.

Превенция за разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Александров, Радослав
31.12.2025г. 04.01.2023г.

Разяснителна кампания за опазване на личните данни на учениците

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 23.10.2022г.

Пазете горите от пожар 

Асенова, Ивалина
31.12.2024г. 21.09.2022г.

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 07.09.2022г.

Наръчник за насърчаване на детското четене за родители с деца от 5 до 14 г., предоставен от платформата "Книговище"

Филипова, Маргарита
31.12.2024г. 23.02.2022г.

Брошура (за родители) за кибертормоза

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 21.02.2022г.

Презентация "Агресията в училище" от проведено на 21.02.2022 г. "Училище за родители" 

Асенова, Ивалина
31.12.2024г. 23.01.2022г.

"Грамотни деца в дигиталната ера. Компас за родители" - ново, преработено издание (ресурсът е от платформата safenet.bg)

Асенова, Ивалина
31.12.2030г. 15.10.2021г.

Най-лесният начин да се осигури здраве на зъбите е устната хигиена - листовка на Министерството на здравеопазването и Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години

Тодорова, Теодора
31.12.2030г. 17.05.2021г.

Кулинарна книжка "Нестле за по-здрави деца"

Тодорова, Теодора
31.12.2024г. 03.02.2021г.

Презентация от проведената на 03.02.2021 г. съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година онлайн кръгла маса с родители - "Ние и Вие - за нашите деца - вчера, днес и утре"

Стоянов, Сашо
31.12.2030г. 07.12.2020г.

Мерки и действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации

Тодорова, Теодора
31.12.2024г. 05.01.2019г.

Наръчник за родители "Мога да бъда полезен на детето си и трябва да му помагам"

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 05.01.2019г.

Презентация за родители "Мога да бъда полезен на детето си и трябва да му помагам"

Стоянов, Сашо