вторник 26, септември 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Проектни дейности
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2025г. 27.02.2023г.

Презентация за охлюви на ученичка от 7. клас

Райнли, Силвия
31.12.2025г. 27.02.2023г.

Презентация за главоноги мекотели на ученици от 7. клас

Райнли, Силвия
31.12.2025г. 27.01.2023г.

"Мечтая да бъда ...", презентация на Спартак Юлиев, 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2025г. 26.01.2023г.

"Мечтая да бъда ...", презентация на Галена Ангелова, 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2025г. 26.01.2023г.

"Мечтая да бъда...", презентация на Галя Николова, 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 02.12.2022г.

Презентация за традициите по Коледа, изготвена от ученици от 7. клас

Райнли, Силвия
31.12.2024г. 02.12.2022г.

Презентация за папратите, изготвена от ученици от 7. клас

Райнли, Силвия
31.12.2023г. 07.04.2021г.

Четене с разбиране - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 07.04.2021г.

Четене с разбиране - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 31.03.2021г.

Природни води - замърсители и опазване - презентация на група за занимания по интереси "Млад природолюбител"

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 02.03.2021г.

"Изворът на белоногата", П. Р. Славейков - представено от 7. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 21.12.2020г.

"Моята улица и моят дом" - проектна дейност на първокласниците, с класен ръководител Юлия Малкетова, старши учител - начален етап, реализирана в условията на обучение от разстояние в електронна среда

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 21.12.2020г.

"Първокласната ни Коледа!" - проектна дейност на учениците от 1. клас в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, с класен ръководител Юлия Малкетова, старши учител - начален етап, реализирана в условията на обучение от разстояние в електронна среда

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 14.12.2020г.

"Моето семейство", проектна дейност "Моят свят" - 1. клас с класен ръководител Ю. Малкетова

Малкетова, Юлия
31.12.2024г. 11.12.2020г.

Проект "Забавна геометрия", реализиран от ученици в 6. клас, при провеждане на проектни дейности в ОРЕС

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 10.12.2020г.

Коледата на петокласниците - падлет с творенията на учениците от 5. клас, изработен от тях и техния класен ръководител Сашо Стоянов, при провежданите проектни дейности по време на ОРЕС (30.11.2020 г. - 11.12.2020 г.)

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 30.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 6. клас - "Рене Декарт" - презентация на ученик

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 14.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 7. клас - проект на ученик за геометрични обекти, съдържaщи еднакви триъгълници - Нубийски пирамиди, пирамида Кукулкан

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 08.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 7. клас - проект на ученик за геометрични обекти, съдържащи еднакви триъгълници

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 08.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 7. клас - "Архимед" - презентация на ученик

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 27.02.2020г.

"Питагор" - презентация на ученик от 7. клас

Стоянов, Сашо