неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Лидия Николова
Длъжност:
Директор ​
Учебни предмети по които преподава:
Български език и литература (ИУЧ) - 6. и 7. клас
Ден и час за консултации: