неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Величка Декова
Длъжност:
Старши учител по английски език
Учебни предмети по които преподава:
Английски език - 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, спортни дейности - 3., 4., 5. и 6. клас
Ден и час за консултации:
За учениците от 2., 3., и 4. клас - вторник от 14:00 ч., за учениците от 5., 6. и 7. клас - вторник от 15:05 ч.