сряда 27, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Ненка Маринска
Длъжност:
Старши учител по история и цивилизации
Учебни предмети по които преподава:
История и цивилизации - в 5., 6. и 7. клас, география и икономика - в 5., 6. и 7. клас, физика и астрономия - в 7. клас, химия и опазване на околната среда - в 7. клас, изобразително изкуство - в 5., 6. и 7. клас, разширена подготовка по история и цивилизации (ИУЧ) - в 5., 6. и 7. клас, безопасност на движението - в 5., 6. и 7. клас
Ден и час за консултации:
Сряда от 15:10 ч. - история и цивилизации, география и икономика, сряда от 15:55 ч. - химия и опазване на околната среда и физика и астрономия