четвъртък 20, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Юлия Малкетова
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в 4. клас - български език и литература, математика, компютърно моделиране, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, разширена подготовка (ИУЧ) по български език и литература и по математика, допълнителна подготовка (ФУЧ) по приказен свят
Ден и час за консултации:
Понеделник от 14:20 ч.