неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Юлия Малкетова
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в 1. клас - български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, приказен свят
Ден и час за консултации:
Четвъртък от 13:15 ч.