сряда 27, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Красимира Димитрова
Длъжност:
Главен учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в 3. клас - български език и литература, математика, компютърно моделиране, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, разширена подготовка (ИУЧ) по български език и литература и по математика
Ден и час за консултации:
Понеделник от 13:15 ч.