неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Маргарита Пивоварчик
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в 3. клас - български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, приложни изкуства
Ден и час за консултации:
Понеделник от 14:20 ч.