сряда 27, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Силвия Райнли
Длъжност:
Учител по английски език
Учебни предмети по които преподава:
Английски език - във 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, музика - в 5., 6. и 7. клас
Ден и час за консултации:
Вторник от 14:20 ч. - за II, III и IV клас, четвъртък от 15:10 ч. - за V, VI и VII клас