събота 13, юли 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Бистра Величкова
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети във 2. клас - български език и литература, математика, родинознание, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, разширена подготовка (ИУЧ) по български език и литература и по математика
Ден и час за консултации:
Понеделник от 13:15 ч.