неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Анелия Богданова
Длъжност:
Учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети във 2. клас - български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт
Ден и час за консултации:
Вторник от 13:15 ч.