четвъртък 20, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Анелия Богданова
Длъжност:
Учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в 1. клас - български език и литература, математика, родинознание, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, разширена подготовка (ИУЧ) по български език и литература и по математика
Ден и час за консултации:
Понеделник от 13:15 ч.