сряда 27, септември 2023г.
Кариерно ориентиране-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2024г. 27.01.2023г.

Мини форум "Мечтая да бъда .."

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
03.12.2022г. 30.11.2022г.

На вниманието на учениците от 5. - 7. клас - информация за дискусия "Как да помогнем на детето си да избере професия на бъдещето? - среща между бизнеса и родителите"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
03.07.2023г. 01.07.2022г.

Презентация за отчитане на работата на училищината комисия за професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
03.07.2023г. 01.07.2022г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
21.11.2022г. 16.05.2022г.

На вниманието на ученици от 5., 6. и 7. клас - Европейска седмица на професионалните умения

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
29.04.2022г. 26.04.2022г.

„Моето бъдеще, в което работя като дипломиран специалист“ – прочуване на нагласите на завършващите основно образоване седмокласници за продължаване на образованието им в средно училище 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 11.04.2022г.

11.04.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 28.02.2022г.

28.02.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.03.2022г. 25.02.2022г.

На вниманието на учениците от седми клас - информация за организиран от ЦПЛР "Център за работа с деца" - Враца конкурс за рисунка на тема "Моята мечтана професия"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.11.2023г. 29.11.2021г.

29.11.2021 г. - дейности по кариерно ориентиране - среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развиване на населеното място в микроикономически план

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 26.11.2021г.

Провеждане на „Базар на професиите“ на 26-27 ноември 2021 г., организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
24.06.2022г. 15.09.2021г.

План за дейността на комисията по професионално ориентиране в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
30.06.2022г. 30.06.2021г.

Доклад за отчитане на работата на Училищната комисия по професионално ориентиране през учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2023г. 29.04.2021г.

Презентация от тематична среща с родители "По пътя към успеха", проведена на 29.04.2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
31.03.2021г. 29.03.2021г. спешно:

„Къде и как виждам своето бъдеще и какво работя там“ – анкета за проучване на нагласите на завършващите основно образование седмокласници за продължаване на обучението им в средно училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 10.12.2020г.

Кариерно ориентиране и професионалисти от различни области в класната стая - информационни материали от "Заедно в час"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.11.2020г. 25.11.2020г. за сведение:

"Базар на професиите" 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.06.2023г. 06.11.2020г.

Уеб сайт  „Професионално образование в област Враца“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 05.05.2020г.

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
10.05.2020г. 27.04.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 6. и 7. клас: „Моята мечта за професия и как да я постигна“ – анкета за проучване на нагласите на учениците за продължаване на обучението им в средно училище по различни прoфили и професии

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 23.04.2020г.

За учениците от 7. клас - инструкция за ползване на портал за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена