събота 13, юли 2024г.
Текущи съобщения от раздел "Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигитален свят" за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо изтегли

Презентация за годишно отчитане на групата за занимания по интереси "Краезнание" - учебна 202/2021 година

Маринска, Ненка изтегли

Презентация за отчитане на групата за занимания по интереси "Млад природолюбител" за учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена изтегли

Отчитане на група за ЗИ "Магията на числата", учебна 2020/2021 година

Богданова, Анелия изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна изтегли

Доклад за отчитане на работата на УК по БДП през учебната 2020/2021 година

Маринска, Ненка изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2018/2019 година

Тотова, Татяна изтегли