сряда 27, септември 2023г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
23.12.2022г.

Коледното видео на първи клас, с класен ръководител Б. Величкова, старши учител - начален етап20.12.2022г.

Добри практики при използване на електронни ресурси в обучението в присъствена форма и в ОРЕС - презентация на Сашо Стоянов, учител по математика, представена на работна среща в РУО - Враца на 19.12.2022 г.

файл №1

21.11.2022г.

Презентация от отбелязването на Деня на християнското семейство - 2022 г.

файл №1

16.11.2022г.

На 16 ноември 2022 г., Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, съгласно плана за дейността си за учебната 2022-2023 година, се включи в отбелязването на Международния ден на толерантността - с различни инициативи и мероприятия. Повече информация - в раздел "Новини" и в раздел "Галерия", както и на фейсбук страницата на училището

файл №1

01.07.2022г.

Отчитане на дейността на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2