сряда 27, септември 2023г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
31.05.2022г.

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" (8 ученици от 2. клас с ръководител С. Стоянов, учител по математика) през учебната 2021/2022 година

файл №1

30.05.2022г.

Презентация от информационна среща "За ползата да съм грамотен", по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

файл №1

08.04.2022г.

Презентация за отбелязването на 8 април - международен ден на ромите

файл №1

04.04.2022г.

Материали, представени на форум за обмяна на добри междуинституционални практики „По пътя към успеха – заедно“, организиран от Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ с. Селановци на 31.03.2022 г., в рамките на изпълнението на Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ по НП „Заедно за всяко дете“ през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2
24.02.2022г.

Съгласно плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, на 24.02.2022 г. чрез MS Teams бе проведена онлайн кръгла маса с родители, на тема „Детската усмивка – гарант за устойчивост на изпълняваните образователни приоритети“

файл №1