сряда 27, септември 2023г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
01.07.2022г.

Доклад-анализ за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2021/2022 година

файл №1

01.07.2022г.

Годишен отчет за дейността на комисията по професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2
29.06.2022г.

Материали от междуучилищна дейност за финализиране на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

файл №1
файл №2
файл №3
22.06.2022г.

Презентация за отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

файл №1

07.06.2022г.

"Древност и съвремие" - презентация за приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" през учебната 2021/2022 година

файл №1