сряда 29, юни 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.06.2022г.

Отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Дата на публикуване: 22.06.2022г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Дата на публикуване: 17.06.2022г.

Покана от НЧ "Развитие - 1903" с. Остров и Кметство с. Остров за "Фестивал на рибата и рибаря в с. Остров - година на щуката 2022"

Дата на публикуване: 07.06.2022г.

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Дата на публикуване: 07.06.2022г.

Приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" за учебната 2021/2022 година