петък 07, октомври 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.06.2022г.

Отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Дата на публикуване: 07.06.2022г.

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Дата на публикуване: 02.06.2022г.

Видео на група за занимания по интереси "Арт мания" по стихове на Ботев 

Дата на публикуване: 17.05.2022г.

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

Дата на публикуване: 08.03.2022г.

Видео на групата за занимания по интереси "Арт мания", посветено на 8 март