петък 07, октомври 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 30.12.2021г.

Viber канал на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Дата на публикуване: 23.12.2021г.

Национална кампания на "Лев Инс" - "Пази детето в интернет"

Дата на публикуване: 06.12.2021г.

Стартиране на дейности през учебната 2021/2022 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 

Дата на публикуване: 22.11.2021г.

Отбелязване на Празника на Християнското семейство през учебната 2021/2022 година

Дата на публикуване: 16.11.2021г.

Видео за световния ден на толерантността на група за ЗИ „Арт мания“