четвъртък 20, юни 2024г.
Текущи съобщения от раздел "Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 година

инж. Янчева - Ценкова, Гергана изтегли

Доклад за отчитане на работата на УК по БДП през учебната 2022/2023 година

Маринска, Ненка изтегли

"Древност, настояще и бъдеще" - презентация за приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" през учебната 2022/2023 година

Маринска, Ненка изтегли

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Мястото ни в природата" (8 ученици от 1. клас с ръководител Б. Величкова, старши учител - начален етап) през учебната 2022/2023 година

Величкова, Бистра изтегли

Анализ на дейността на училището през първия учебен срок на учебната 2022-2023 година

Николова, Лидия изтегли

Отчитане на резултатите от учебната 2021/2022 година

Николова, Лидия изтегли

Информационна среща "За ползата да съм грамотен", за отчитане на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Александров, Радослав изтегли

Отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" (8 ученици от 2. клас с ръководител С. Стоянов, учител по математика) през учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо изтегли