събота 03, юни 2023г.
Текущи съобщения от раздел "Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Мястото ни в природата" (8 ученици от 1. клас с ръководител Б. Величкова, старши учител - начален етап) през учебната 2022/2023 година

Величкова, Бистра изтегли

Анализ на дейността на училището през първия учебен срок на учебната 2022-2023 година

Николова, Лидия изтегли

Отчитане на резултатите от учебната 2021/2022 година

Николова, Лидия изтегли

Информационна среща "За ползата да съм грамотен", за отчитане на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Александров, Радослав изтегли

Отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" (8 ученици от 2. клас с ръководител С. Стоянов, учител по математика) през учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо изтегли

Отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

инж. Костова, Елена изтегли

Отчитане на работата на училищината комисия за професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена изтегли