неделя 16, май 2021г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
12.05.2021г.

В изпълнение на плана за дейността на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров за учебната 2020/2021 година, на 12 май 2021 г. бе проведен тематичен дискусионен форум „Откъде и докъде“.07.05.2021г.

На 7 май 2021 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе проведен "Празник на буквите" с учениците от 1. клас. 

Най-малките ученици показаха своите актьорски умения във видео, изготвено от класния им ръководител - г-жа Ю. Малкетова, ст. учител - начален етап и г-н Р. Александров, учител в ГЦОУД. 29.04.2021г.

Практически електронен наръчник "Прилагане на компетентностния подход в обучението за постигане на целите и очакваните резултати от учебните програми по отделните учебни предмети":
https://read.bookcreator.com/uXbz1lvJ4oW3Udidipxt0Uavkx42/RCqHA2j4TVmq_5e2ioef4g 29.04.2021г.

На 29 април 2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Плана на комисията за професионално ориентиране за учебната 2020/2021 година, се проведе тематична среща с родители на ученици от 6. и 7. клас "По пътя към успеха". В прикачения файл е подготвената за мероприятието презентация. Връзка към използваното в срещата видео: https://www.youtube.com/watch?v=FLqsrgS7kQI 

файл №1

07.04.2021г. "Сладкодумници" - проект, реализиран през учебната 2019/2020 година в часовете за допълнителна подготовка по "Приказен свят" в 4. клас файл №1