понеделник 02, август 2021г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
10.07.2021г.

Презентация за отчитане на резултатите от учебната 2020/2021 година

файл №1

09.07.2021г.

Презентация от кръгла маса "Аз и другите - пъстра палитра от усмивки" за закриване на проект "Калейдоскоп", финансиран от ЦОИДУЕМ през учебната 2020/2021 година

файл №1

09.07.2021г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година

файл №1

09.07.2021г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2020/2021 година

файл №1

01.07.2021г.

Електронен рецептурник на група за извънкласни дейности "Рецептите на баба", проект "Калейдоскоп", финансиран от ЦОИДУЕМ през учебната 2020/2021 година:
https://read.bookcreator.com/mBQAsu9RfHfmRN1aF4sS-CirnNkin6iOrHN8Ka12rm4/cQsrmeQ9SuenITUHXVIwjQ